ಗುರ್ಕಾರ್

1.    ಲೂಕಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ    ಇಗರ್ಜೆ ವಾಡೊ
2.    ಮರ್ಲಿನ್ ಡಿ’ಆಲ್ಮೇಡಾ    ವೆಲಂಕಣಿ
3.    ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ    ಸಾಂ. ಆಂತೊನ್
4.    ಹೆನ್ರಿ ಮಿನೇಜಸ್    ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್
5.    ಹೆನ್ರಿ ಮಿನೇಜಸ್    ಸಾಂ. ಜೊಕಿಮ್
6.    ಹೆಲೆನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ    ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು
7.    ನತಾಲಿಯಾ ಮಾರ್ಟಿಸ್    ಸಾಂ. ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್
8.    ಆಲ್ವಿನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ    ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್
9.    ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್    ಖುರ್ಸಾ ವಾಡೊ
10.    ಲೆನ್ನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ    ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ವಾಡೊ
11.    ಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಟನಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್    ನಿತ್ಯಾಧರ್ ವಾಡೊ
12.    ಶ್ರೀ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮಿನೇಜಸ್    ಮಾಯ್ ವಾಡೊ
13.    ಅಸುಂತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ    ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್
14.    ಹೆನ್ರಿ ನೊರೋನ್ನಾ    ಸಾಂ. ತೋಮಸ್

CHURCH OF H0LY CROSS
Pamboor, Shanthipura
Bantakal P.O. – 574 115
Udupi District

Copyright © 2013 - www.pamboorchurch.com. Powered by eCreators